Change Management

Als expert in Change Management adviseer ik ondernemingen die veranderingstrajecten willen doorvoeren.

Na fusies of overnames dienen er vaak bestaande businessmodellen ingevoerd te worden in de nieuwe organisatie. Bij bestaande bedrijven gebeurt het dat bestaande bedrijfsprocessen verder dienen geoptimaliseerd te worden. Dikwijls ervaart men weerstand en ontstaan er conflicten door de veranderingen die moeten worden doorgevoerd.

Regelmatig gebeurt het dat men de kennis niet in huis heeft om bepaalde processen efficiënt te vernieuwen, de conflicten op te lossen of met weerstand om te gaan.

Bovendien hebben ik een bepaalde expertise in de verschillende afdelingen van een bedrijf zodat ik niet alleen de veranderingen kan doorvoeren maar ook advies kan geven hoe deze veranderingstrajecten moeten ontwikkeld worden.

Graag staan we ik u bij om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren en een efficiënt werkklimaat te ontwikkelen. Ik weet als geen ander hoe we met weerstand moeten omgaan en conflicten moeten oplossen. Op basis van de nieuwste Change Management modellen creëer ik vooruitgang in uw project.

Ik kan de verandering doorvoeren in de vorm van project management of op basis van interim management.

Welke Change Management taken kan ik uitvoeren?

 • Het opstellen van een Change Management team
 • Ontwerpen en uitzetten van veranderingsprocessen
 • Uitvoeren van impactanalyses
 • Bepalen van de concrete bedrijfsonderdelen die deel uitmaken van het veranderingsproces
 • Opstellen van doelstellingen van een verandering
 • Bewaken van de voortgang van een verandering
 • Fungeren als aanspreekpunt voor directie, medewerkers en overige stakeholders gedurende een veranderingsproces
 • Verstrekken van advies aan opdrachtgevers en directie
 • Aanstellen en aansturen van stuurgroepen omtrent veranderingen
 • Verkrijgen van draagvlak voor verandering (door middel van bijvoorbeeld rapportage, overleg en presentatie)
 • Voorbereiden van besluitvorming omtrent veranderingsmanagement
 • Omzetten van marktontwikkelingen in organisatieveranderingen
 • Het oplossen van weerstand in uw organisatie door bv. medewerkers

Verder geven ik Change Management advies in volgende expertisegebieden.

 • GDPR
 • Fusies – Bedrijfsovernames
 • Strategische Marketing
 • Groeimanagement
 • Interim Management
 • Strategisch Management
 • Financieel Management
 • Herstructureringen
 • Change Management
 • Business Development
 • WCO Begeleiding
 • Bedrijfsaudit

Aan wie geef ik Change Management advies?

Ik geef zowel advies aan commerciële en industriële KMO’s, grote bedrijven als aan de non-profit sector.
Wil je meer info over wat ik voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op voor een intakegesprek.

change management