Onze aanpak staat voor efficiëntie

Efficiëntie en rendabiliteit, dat is het enige waar het in zaken doen om gaat. Onze manier van werken is dan ook opgebouwd om zo snel mogelijk resultaat te boeken.

Na een intakegesprek en indien u beslist om met ons samen te werken, willen wij de vertrouwenspersoon worden van u als ondernemer of bedrijfsleider. Onderstaand vind je kort opgelijst welke voor ons belangrijke punten zijn en hoe we te werk gaan.

 • We analyseren het huidig ondernemingsmodel, de gekozen strategie en de belangrijkste business risico’s om u als klant beter te begrijpen.
 • Aan de hand van strategiekaarten sturen we bij of stellen we een nieuwe strategie voor.
 • We stellen het huidig kostenmodel van uw onderneming in vraag en geven verbeteringen aan om tot een betere prijszetting te komen.
 • We begeleiden u als klant in het voeren van uw controlling activiteiten.
 • We gebruiken diverse managementmodellen om inzichten te verwerven en uw business te optimaliseren.
 • We adviseren en implementeren een Business Intelligence oplossing
 • We adviseren u als klant omtrent te meten KPI’s en op te stellen management rapportering.
 • We adviseren bij de onderliggende afsluitingsprocessen.
 • We helpen mee denken aan uw strategisch marketingplan.
 • Evaluatie en rapportering.
 • We groeien door tot uw vertrouwde adviseur en op termijn tot uw strategisch adviseur waarmee we op basis van rentabiliteitsstudies, de bedrijfsleiding inzicht verschaffen in de winstgevendheid van uw klantensegmenten en productengroepen.

Met onze aanpak wil Capital Management & Consulting mee helpen bouwen aan uw brug voor de toekomst.

onze aanpak