Strategisch Management voor ondernemers.

De concurrentie word groter en de winstmarges worden kleiner. Dat is de algemene tendens. Er heerst meer en meer een “me to” situatie. Ondernemers zien andere bedrijven succesvol zijn, en kopieëren nagenoeg hun volledig businessplan. Met als gevolg een moordende concurrentie. De toepassing van strategisch management is meer dan ooit een noodzaak geworden. Je moet een visie hebben wat je wil bereiken en hoe je het wil bereiken. Met maar éen doel. De concurrentie buitenspel zetten en zelf winst maken met een activiteit waarin je de concurrentie voorop bent.

Strategisch management: Waarde – innovatie

Bij ons draait Strategisch Management rond waarde – innovatie. Wat is de waarde van uw product of dienst voor uw klant? Maar al te vaak horen we uitspraken zoals “het is te duur voor hetgeen het maar is”. Dit is een typisch voorbeeld van het tegengestelde van waarde – innovatie. Je moet een plan ontwikkelen met producten of diensten die waarde creëren voor de klant en die vernieuwend zijn.

Door strategisch management toe te passen dien je ook minder te investeren in Marketing & Sales. Met als resultaat dat uw winstmarges automatisch vergroten. In concurrentiële markten zien we precies het tegenovergestelde, meer investeren in research & ontwikkeling, marketing & sales, leid tot hogere kosten. Meer concurrentie leid tot steeds kleiner wordende winstmarges, zoals geillustreerd in de afbeelding hiernaast. Onze strategie bestaat uit een evenwicht tussen kosten en winsten, met als centraal uitgangspunt: waarde – innovatie. We beantwoorden daarmee onmiddelijk de vraag van de klant, “What’s in it for me?”

strategisch management

Strategisch Management: Het plan

Een uitschrijven van een strategisch managementplan is geen sinecure. Maak gebruik van ons gratis intakegesprek en ontdek wat we voor u kunnen betekenen.