WCO Begeleiding

Heeft u een betalingsachterstand bij uw leveranciers, BTW, belastingen of RSZ? Je hebt niet de nodige cash en het ziet ernaar uit dat het de komende periode niet beter wordt? Dan is WCO begeleiding misschien iets voor uw bedrijf.

WCO procedure

Vanaf de neerlegging van het verzoekschrift geniet u bescherming tegen uw schuldeisers. Dit houdt concreet in dat het aankloppen van gerechtsdeurwaarders en uitvoerende beslagen meteen kan worden stopgezet.

Deze bescherming duurt de termijn van de opschorting en biedt u de nodige ademruimte om een reorganisatieplan op te stellen. Er dient een keuze gemaakt te worden betreffende de WCO Procedure.

  • een minnelijk akkoord: Een akkoord met minstens twee schuldeisers – WCO 1
  • een collectief akkoord: Een akkoord over een reorganisatieplan waarbij de schuldeiseres moeten stemmen – WCO 2
  • een overdracht onder gerechtelijk gezag van het geheel of een gedeelte van de onderneming of van haar activiteiten – WCO 3

Daar waar een minnelijk akkoord geschikt is voor ondernemingen die moeilijkheden ondervinden met een beperkt aantal belangrijke schuldeisers, zal een collectief akkoord zich eerder opdringen bij ondernemingen die over meerdere schuldeisers beschikken.

Bij een overdracht onder gerechtelijk gezag wordt door de rechtbank een gerechtsmandataris aangesteld die de overdracht zal verwezenlijken. De overdracht onder gerechtelijk gezag wordt voornamelijk aangewend om al dan niet rendabele activiteiten over te dragen in going concern. De verkoopprijs wordt aangewend ter voldoening van de schuldeisers.

Wat wij voor u doen tijdens de WCO begeleiding.

Als experts in WCO begeleiding zorgen wij er niet alleen voor dat uw schulden herschikt worden maar blazen ook nieuw leven in uw activiteit. Onthoud dat er een reden is waarom uw onderneming in de problemen zit. Verder werken zonder aangepast businessplan zal er ongetwijfeld voor zorgen dat u binnen de kortste keren terug in de problemen komt. En dan is de WCO procedure geen vangnet meer omdat men binnen de 3 jaar na toekenning van een reorganisatie geen nieuwe WCO procedure kan openen. Het is dus van groot belang dat u slaagt in uw reorganisatie. Wij kunnen ondersteuning bieden bij het volgende;

  • Opmaak overzicht van de schuldeisers
  • Kennisgeving naar de schuldeisers van de opening van de WCO procedure
  • Onderhandeling met de schuldeisers
  • Opmaak van de volmachten
  • Opstellen van het reorganisatieplan
  • Opstellen of bijsturen van het huidig businessplan
  • Opmaak financieel managementplan en kasstroomsimulatie.

Als Business Consultant kunnen wij u ondersteuning bieden in verschillende domeinen in uw bedrijf.

Twijfelt u of WCO begeleiding iets voor u is? Wij doen een haalbaarheidsstudie voor u.
Doet uw bedrijf het niet zoals verwacht en kent u de oorzaak niet?
Vul dan de Online Quickscan voor uw bedrijf in. Binnen de 48 uur ontvangt u van ons een rapport.

Onthoud vooral één ding als het slecht gaat met uw onderneming,

Onderneem onmiddelijk ACTIE vooralleer het te laat is.

wco begeleiding